Sekolah Islam Kuala Lumpur

Sekolah Islam Kuala Lumpur – Memilih sekolah bagi Murid kita yang bermukim di Malang bukanlah hal yang gampang, apalagi mencari sekolah Islam di Malang. Ada banyak sekolah swasta Islam di Malang ini. Belum lagi lembaga pengajaran formal seperti sekolah SD Islam favorit, baik jenjang dasar ataupun menengah. Memilih sekolah Islam dapat melalui dua kriteria, merupakan yang bagus atau yang terbaik di Malang? Sekolah Islam yang baik belum tentu bagus. Sebaliknya, sekolah Islam yang bagus belum tentu terbaik. Terpulang dari sudut mana kita memandangnya. Telah mesti sekolah Islam di Malang mempunyai sudut pandang terpadu, supaya sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pembelajaran. Dan memiliki pemikiran global internasional. Baik bagi madrasah asrama Islam maupun bagi sekolah Islam bukan asrama.

SD Islam Khoiru Ummah yakni salah satu sekolah Islam di Malang yang berupaya membumikan Al Quran dan sedang berkembang pesat. Baik dalam kemajuan fisik bangunan gedung sekolah, mesjid, perpustakaan, UKS, ataupun wujud prasarana lainnya. Dan satu lagi, mempunyai kurikulum Islamic Math Adventure (IMA Class) untuk kelas 3, empat dan 5, yaitu kelas integrasi antara mapel Matematika dan Al Qur’an.

sekolah islam di malang khoiru ummah-belajar matematika terapan2

Dokumentasi: Matematika Berbasis Qur’an – SD Islam Khoiru Ummah, Malang

Tak kalah berrivalitas dengan sekolah Islam di Surabaya, misalnya. Pun sekolah Islam terbaik di Surabaya sekalipun. SD Islam Khoiru Ummah mungkin juga dapat diekivalenkan dengan sekolah Islam terbaik di Sidoarjo, sekolah Islam internasional di Surabaya, sekolah Islam terpadu, maupun wujud sekolah Islam gender.

Memang, banyak tanggapan yang seharusnya kita lakukan dalam memilih sekolah Islam di Malang. Selain petunjuk awam seperti diuraikan di atas, sepantasnya kita juga wajib melihat sepuluh soal berikut dalam memilih sekolah Islam terbaik di Malang. Supaya setidaknya kita dapat memiliki peganganide yang mantap dalam memilih sekolah Islam, terutama sekolah Islam di Malang.

Inilah sepuluh tolok ukur yang bisa kita jadikan pedoman dalam menyaring sekolah Islam di Malang. Tanda ini juga berlaku untuk kota-kota lain, khususnya di Pulau Jawa, sebagaimana diperkenalkan oleh Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof Dr H Arief Rachman, MPd:

 1. Kepemimpinan sekolah Islam yang kompeten

sekolah Islam yang baik yakni pondok pesantren yang gaya kepemimpinannya partisipatif, positif dan memiliki tujuan. Selain itu sekolah Islam yang bagus yakni madrasah yang pemimpinnya memiliki keterampilan, kecakapan dan harapan untuk memajukan sekolah.

Seperti itu pedoman menemukan pondok pesantren. Dan bertemulah pimpinan lembaganya. Dikala wajah kepala sekolah nampak pesat atau suram, jangan masuk ke pondok pesantren itu. Tetapi sekiranya dia ramah dan bagus bisa jadi alternatif kita madrasah tersebut.

 1. Seluruh warga pondok pesantren memahami dan mengerjakan visi dan misi pondok pesantren

Sekolah Islam terbaik di Malang merupakan madrasah yang memiliki kesatuan ideology dan arah mengenai visi. Selain itu, sekolah Islam baik itu tetap dalam pembuatan dan progres undang-undang. Di madrasah itu juga ada kebersamaan antara guru, murid dan bapak dan ibu murid.

 1. Suasana pembelajaran di sekolah Islam wajib menyenangkan.

Ciri sekolah Islam yang baik terpenting adanya atmosfir suasana yang mendorong. Serta lingkungan kerja yang menggembirakan.

 1. Aktivitas saling menunjang

Kesibukan pelajaran di sekolah Islam amat pelbagai seperti intra dan ekstrakurikuler berjalan secara seimbang dan saling mensupport. Pondok pesantren yang bagus itu tak cuma banyak bobot pembelajaran agama Islam saja, tapi juga berpusat pada pembelajaran, optimalisasi waktu pembelajaran, penekanan pada keahlian akademik dan keagamaan, serta fokus pada raihan prestasi.

 1. Guru memiliki perencanaan pelajaran dalam upaya membumikan Al Qur’an

Madrasah yang baik juga dapat dilihat dari mutu guru-gurunya. Dimana pengajar patut terorganisasi dengan bagus, terpola dengan jelas dan mempunyai sasaran yang terang. Kecuali itu, pendidik juga sebaiknya mengkomunikasikan pelajaran pada siswa dan adanya keluwesan yang pantas dengan keadaan murid.

 1. Program membangun.

Segala program yang afirmatif mendapat penguatan dari Madrasah, orang tua dan siswa. Di Pondok Pesantren yang baik patut ada penegakan disiplin yang adil, transparan dan jelas. Adanya umpan balik kepada perkembangan yang dicapai.

 1. Pemantauan kegiatan.

Pihak Sekolah Islam juga mengerjakan monitoring dan evaluasi secara terjadwal dan berakibat kepada perbaikan sekolah. Madrasah yang baik juga harus mengerjakan monitoring kemajuan siswa setiap saat. Juga harus ada evaluasi kemajuan sekolah secara berkelanjutan.

 1. Hak dan kewajiban siswa dipahami dan dikerjakan dengan bagus di sekolah

Pondok Pesantren yang bagus juga seharusnya ada keseimbangan antara hak dan keharusan. Hak dan keharusan siswa dipahami dan dijalankan dengan baik di sekolah. Sehingga percaya diri siswa timbul. Selain itu, siswa diberikan peran dan tanggung jawab, juga diberi kans untuk membatasi peran dan tanggung jawab mereka sendiri

 1. Kemitraan antara Madrasah dengan rumah tangga atau orangtua

Pondok Pesantren yang bagus juga sepatutnya melibatkan orang tua. Pelibatan ayah dan ibu dalam program-program murid di sekolah dan pelibatan ayah dan bunda dalam program-program murid di rumah.

 1. Munculnya kreasi dalam organisasi Madrasah untuk pengembangan pendidikan.

Segala stakeholders Madrasah (guru, kepala sekolah, siswa, pegawai sekolah dan bapak dan ibu) merasa berpartisipasi dalam perluasan diri demi kemajuan bersama.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai Sekolah Asrama Islam Di Malang sebagaimana SD Islam Khoiru Ummah, silahkan mengunjungi website kami dengan klik tautan ini.

 

1 Comment

 1. Semakin matang usia SMKAKL, banyak kemajuan telah dicapai. Kini sekolah ini telah pun mempunyai 2 buah makmal komputer, perpustakaan, bilik gerakan dan mini auditorium. Bukan itu sahaja, malah SMKAKL pernah dipilih sebagai salah sebuah sekolah perintis bersama 13 buah sekolah lain diseluruh Malaysia bagi projek Rangkaian Munsyi. Dalam projek ini, SMAKL dilengkapi dengan sebuah Pusat Sumber Elektronik di mana 14 buah komputer dan sebuah ‘server’ disediakan. Di bawah projek yang diusahakan bersama Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementeran Pendidikan Malaysia dan Telekom Malaysia Berhad ini mendedahkan pelajar-pelajar dan guru-guru kepada Internet dan multimedia dalam pembelajaran dan pengajaran. Di bawah projek yang sama, Pusat Sumber SMKAKL (Perpustakaan) dilengkapi dengan sistem pengurusan berkomputer. Dalam pada masa yang sama projek-projek keceriaan sedang giat dijalankan dalam usaha memprindahkan lagi persekitaran sekolah. Atas kesungguhan warga SMAKL, SMAKL telah dipilih untuk mewakili Wilayah Persekutuan dalam Pertandingan 3K – Kebersihan, Keceriaan dan Kesihatan. SMAKL juga memenangiAnugerah Johan Kurikulum Sekolah Menengah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (1995) dan Anugerah Sekolah Harapan Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (1996).

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*